A tűzvédelmi szabályzat elkészítését a 30/1996 (XII.6) BM rendelet szabályozza. A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b)
a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
c)
a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
d)
a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
e)
az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
f)
a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
g)
a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
h)
a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
i)
a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
j)
2 az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

A munkavédelmi szabályzat készítésére, szerkezeti és tartalmi elemeire a munkavédelmi törvény nem állapít meg kötelező elemeket. A munkavédelmi szabályzat készítésébe be kell vonni a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, a munkavédelmi képviselőt, illetőleg – ha működik – a munkavédelmi bizottságot. A munkavédelmi szabályzatnak összhangban kell lennie a munkáltató szabályrendszerével, így a szervezeti és működési szabályzattal, a kollektív szerződéssel és a munkáltató egyéb szabályzataival, utasításaival.

Árajánlat kéréséhez, kérem, keressen elérhetőségeinken, vagy töltse ki adatlapunkat!