Fontos tudni! Tisztában van vele, hogy …

… az üzemeltető legalább hathavonta köteles a tűzjelző berendezés rendszeres felülvizsgálatát és karbantartását elvégeztetni?
(28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról)

… köteles a tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről gondoskodni?
(1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről)

… köteles a veszélyforrások ellen biztonsági berendezéseket és eszközöket működőképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani?
(1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről)

… a tűzvédelmi bírság maximális összege 10.000.000 Ft is lehet?
(259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi bírságról)

tűzjelző berendezések Tűzjelző rendszerek
Felkészült munkatársaink révén a legújabb OTSZ előírásai szerint végezzük a tűzjelző rendszerek tervezését, telepítését. (Bővebben)
Gázérzékelő berendezések
Sokéves szakmai tapasztalattal vállaljuk különféle gázérzékelő berendezések, így például garázsokban nélkülözhetetlen szén-monoxid érzékelők, kazánházakban alkalmazott metán érzékelők, illetve ipari létesítményekben, üzemekben különféle gázok, gőzök jelzésére szolgáló készülékek telepítését, karbantartását és szervizelését egyaránt. (Bővebben)
Beépített tűzoltó berendezések
Cégünk magas színvonalon vállalja automatikus tűzoltó rendszerek tervezését, kiépítését és beüzemelését – legyen szó akár mélygarázsról, akár szerverteremről – a legmodernebb, intelligens berendezésekkel. (Bővebben)
Tűzoltó vízforrások és tűzoltó készülékek
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által regisztrált szervezetként jogosultak vagyunk tűzoltó készülékek ellenőrzésére és karbantartására. Az OTSZ előírásai szerint vállaljuk a tűzoltó készülékek ellenőrzését és ötévenkénti nyomáspróba elvégzését. (Bővebben)
Tűz- és érintésvédelmi felülvizsgálat
A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint gyakoriságát a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ határozza meg.
Az érintésvédelemi felülvizsgálat annak megállapítására irányul, hogy az erősáramú villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében esetleg felszültség alá kerülő részei el vannak-e látva megfelelően hatásos és szabványos érintésvédelemmel. (Bővebben)
Tűz- és munkavédelem
A tűzvédelmi szabályzat elkészítését a 30/1996 (XII.6) BM rendelet szabályozza. A munkavédelmi szabályzat készítésére, szerkezeti és tartalmi elemeire a munkavédelmi törvény nem állapít meg kötelező elemeket. (Bővebben)
Beépített hő- és füstelvezető rendszerek
A hő- és füstelvezető rendszereket is évente két alkalommal kötelező ellenőrizni. Ennek keretében fontos a cserére szoruló részegységek vizsgálata is. (Bővebben)
Zártláncú kamerarendszerek
A telepített kamerarendszereket a hosszú távú működéshez rendszeresen ellenőriztetni kell, melyet karbantartási szerződés keretében biztosítunk ügyfeleink részére. (Bővebben)
Riasztó- és beléptetőrendszerek
A karbantartás magába foglalja a teljes rendszer általános felülvizsgálatát, az egyes alkotóelemek ellenőrzését, a működést károsan befolyásoló tényezők kiküszöbölését, a meghibásodott eszközök cseréjét. (Bővebben)
Tűzgátló nyílászáró szerkezetek
Az OTSZ előírásai szerint a tűzgátló nyílászáró olyan szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a tűznek az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését meghatározott mértékben gátolja (előírt időtartamig megakadályozza). Mint tűzoltó-technikai eszközt félévenként szükséges ellenőrizni, karbantartani. (Bővebben)
Fontos tudni! Tisztában van vele, hogy …

… köteles a veszélyforrások ellen biztonsági berendezéseket és eszközöket működőképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani?
(1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről)

… A gazdálkodó tevékenységet folytatóknak, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük?
(1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről)

… A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett a jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten?
(259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi bírságról)