Mukics Dániel közleményében kifejtette: a megyei műveletirányítási rendszer elindítása óta a 105-ös segélyhívószámra érkező hívások nem a hivatásos tűzoltó-parancsnokságokra futnak be, hanem a megyei műveletirányítási központokba. Annak, hogy a segélyhívásokat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok kezelik, az az előnye, hogy a korábbinál nagyobb arányban lehet az önkéntes erőket bevonni, a műveletirányító szakemberek ugyanis jobban átlátják a kialakult helyzetet, a megyei lehetőségek egészét ismerve szervezhetik meg a beavatkozást – magyarázta. Hozzátette: azoknál az eseményeknél, amelyeknél nem áll fenn közvetlen életveszély – például kisebb kiterjedésű szabadtéri tüzeknél, vízeltávolítást igénylő eseteknél vagy kidőlt fa okozta veszélyhelyzeteknél -, a korábbinál gyakrabban riasztanak önkéntes egységet.
Közölte: a megyei műveletirányítási rendszer bevezetésének eredményei már tavaly megmutatkoztak. Javult a műveletirányító szakemberek szakmai és helyismereti felkészültsége, ami a szándékosan megtévesztő jelzések számában is megmutatkozott: 2013-hoz viszonyítva 26 százalékkal kevesebb ilyen jelzés futott be a katasztrófavédelemhez. A tendencia javulásához az a jogszabályi változás is hozzájárult, amelynek életbe lépése óta a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok minden félrevezető hívás esetén feljelentést tesznek, a megtévesztő telefonálókkal szemben eljárás indult, és nem egy esetben sajtóvisszhangot kiváltó ítélet született – mutatott rá.
Mukics Dániel emlékeztetett: nagy előrelépést jelentett, hogy 2012 áprilisa óta negyven katasztrófavédelmi őrs alakult meg, a tavalyi évben pedig 12 önkéntes tűzoltó-egyesület szerzett jogot az önálló beavatkozásra. Emelkedett azoknak az önkéntes tűzoltó-egyesületeknek a száma is, amelyek együttműködési megállapodást írtak alá a katasztrófavédelemmel.
Arra is kitért, hogy tavaly nagyobb szerepet kaptak az önkormányzati tűzoltóságok, beavatkozásaik 70 százalékában önállóan jártak el. Szintén hangsúlyosabbá vált az önkéntes tűzoltó-egyesületek szerepe: 2014-ben 65 százalékkal többször vonultak, mint az előző évben.
A helyettes szóvivő hangsúlyozta: az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó-egyesületek megjelenésével és az őrsök belépésével rövidült a tűzoltók helyszínre érkezésének ideje, így kevesebben haltak meg vagy sérültek meg tűzben vagy tűzeset következtében. Amíg 2012-ben 140 ember vesztette életét tűzesetben, 2013-ban ez a szám 112 volt. A tavalyi évben 93 emberen nem tudtak segíteni. Hasonló tendencia figyelhető meg a tűzesetben megsérültek számát illetően is: 2012-ben 912, 2013-ban 774, tavaly pedig 729 ember szenvedett valamilyen mértékű sérülést.