Aktuális ajánlataink

Akció! Kérje személyre szabott, kedvezményes karbantartási árajánlatunkat!

Törvények, rendeletek

28/2011 (IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

259/2011 (XII.7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

30/1996 (XII.6) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

2011. CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről